اهداف تاسیس و وظایف

دوره ها

در سال های اخیر با افزایش چشمگیر نرخ رشد دانش آموختگان دانشگاهی، کمبود مهارت های کافی برای استخدام پذیری و کارآفرینی مهمترین چالش فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است. بر اساس درک همین ضرورت در ایران معاونت مهارت های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش های مهارت به دانشجویان موظف شد تا با توجه به اهداف فناوری کشور و نیاز بازار کار، نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز را تربیت نماید. بر همین اساس تاسیس دفتری مشترک بین دانشگاه و مرکز فنی-حرفه ای با نام مرکز جوار دانشگاهی در دانشگاه صنعتی سیرجان انجام پذیرفته است.

 اهداف تاسیس مرکز جوار دانشگاهی:

-          ارائه آموزش های کارآفرینی . 

-          ارائه دوره های آموزشی آمادگی شغلی و کسب وکار . 

-          ارائه دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی کلیه رشته ها .

-          ارائه دوره های مهارت های پیشرفته فنی .

لیست دوره های برگزارشده مرکز جوار دانشگاه صنعتی سیرجان (نمیسال  اول 97-96) به شرح ذیل می باشد:

  1. نرم افزار AutoCad (آقای انداچه)
  2. نرم افزار E-tabs (آقای انداچه)
  3. نرم افزار Civil-3D (آقای عباسی)
  4. Total Station

 

لیست دوره های جدید مرکز جوار دانشگاه صنعتی سیرجان (نمیسال دوم 97-96) به شرح ذیل می باشد:

  1. آموزش نرم افزار SolidWorks (مدرس: آقای واعظ نیا)
  2. تعمیر و نگهداری سرد کننده ها (مدرس: آقای شمس پور)
  3. طراحی برد با نرم افزار پروتئوس (مدرس: آقای موسوی)
  4. آموزش برنامه نویسی Basic (مدرس: آقای موسوی)
  5. نرم افزار Matlab (مدرس: آقای واعظ نیا)
  6. PLC (مدرس: آقای صادقی)